Hilverdaf

Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacy

Op deze pagina leggen we graag uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Algemeen

Privacy is een groots goed, immers privacy gaat over persoonlijke vrijheid. Ook uw privacy is voor ons een groot goed. Als u persoonlijke gegevens aan ons ter beschikking stelt, dan doet u dat omdat u ons vertrouwt. Wij doen er dan ook alles aan om uw vertrouwen niet te beschamen. Wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij (uw) persoonlijke informatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen. Het is daarom voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid dat wij uw gegevens slechts verwerken in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en overige toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

Doeleinden

Wij verwerken en verzamelen persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.  Daarnaast houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen HilverdaFlorist B.V. Wij bieden een aantal diensten aan waarvoor het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, een sollicitatieformulier en bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Alle persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, worden conform de AVG verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen in principe geen persoonsgegevens tenzij deze door u worden verstrekt via ons contactformulier, ons sollicitatieformulier en bij aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast verzamelen we, zoals vrijwel elke website, algemene – niet tot een persoon herleidbare gegevens – van de bezoekers van onze website. U moet dan denken aan gegevens zoals het tijdstip van het bezoek aan onze website, welke pagina’s zijn bezocht en de browser die is gebruikt om onze website te bezoeken. Dit zijn statistisch geanonimiseerde gegevens die alleen worden aangewend om de website te optimaliseren. Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot een selecte groep werknemers die hiervoor speciaal zijn gemachtigd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren (“need to know”). Bovendien is met al deze medewerkers contractueel een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens via het contactformulier worden bewaard zo lang dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of om u op een juiste manier van dienst te kunnen zijn. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Contact gegevens die wij ontvangen via het sollicitatieformulier worden bewaard tot vier weken na het sluiten van de vacature.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt of gedeeld aan/met derden, tenzij deze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging en opslag

Wij werken er hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor belangrijke stappen ondernomen. Wij hebben medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van ons netwerk, de ondersteunende infrastructuur en onze informatiesystemen. Wij hebben oplossingen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te beschermen. Deze oplossingen bestaan uit allerlei technische en beleidsmatige oplossingen die variëren, afhankelijk van de aan u aangeboden of geleverde diensten of producten. Deze oplossingen kunnen onder andere bestaan uit beveiliging met behulp van een wachtwoord, encryptie, firewalls, antivirus, intrusiedetectie, anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers.

Uw gegevens worden overigens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage

Vanzelfsprekend heeft u op ieder moment – in lijn met de AVG – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, of verwijdering van uw eigen persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gezonden aan: info@hilverdaflorist.com. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens wordt binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De cookies die we gebruiken zijn te onderscheiden in functionele en analyse cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze functionele cookies kunnen niet worden uitgeschakeld, want dan werkt de website niet. Hiervoor is uw toestemming ook niet nodig en krijgt u ook geen vervelende pop-ups te zien bij het openen van onze site.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites veel bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat u toestemming heeft gegeven.

Analytische cookies / Google Analytics

Dit zijn cookies die geleverd worden via Google Analytics. Deze cookies stellen ons in staat de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Er is gekozen voor de privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Anders gezegd: er is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en de instellingen zijn zo aangepast dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd en dat er geen gegevens met andere Google diensten worden gedeeld. Door deze instellingen is uw toestemming niet nodig voor de analyse cookies. Voor deze cookies ontbreekt dus een instemmings pop-up. De maximale termijn dat we deze gegevens bewaren is 2 jaar.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt de cookies uitzetten via de browser.
U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google
Privacy Policy en
Terms of Service worden toegepast.

Wijziging privacy en cookie statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Versie mei 2024

Stuur mij een notificatie