Sustainability in plant and flower growing

Duurzaamheid in veredeling en productie bij HilverdaFlorist

Duurzaamheid in de sierteelt is niet langer enkel een begrip, maar een integraal onderdeel van bedrijfsvoering. Het team van HilverdaFlorist heeft zich daarbij toegewijd aan het integreren van duurzaamheidsprincipes in de bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf heeft al meerdere principes waar zij zich mee bezig houden om zo toekomstbestending als mogelijk te werk te gaan. In dit artikel lichten wij een aantal van deze processen uit.

 

Duurzaamheid in veredeling

Een cruciaal aspect van duurzaamheid bij HilverdaFlorist is de integratie van duurzame principes in de veredeling. Een groot belang hiervan is het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen de verschillende productgroepen. De focus ligt op het ontwikkelen van genetische resistenties en toleranties, waardoor de afhankelijkheid van deze beschermingsmiddelen wordt verminderd.

Weerbaarheid is een sleutelbegrip in het veredelingsproces, wat betekent dat planten beter bestand zijn tegen ziektes, plagen en abiotische stressfactoren. HilverdaFlorist onderhoudt samenwerkingsverbanden met Wageningen Universiteit en andere externe laboratoria om genetische resistenties te onderzoeken. Dit toont de toewijding aan het delen van kennis en gezamenlijke inspanningen voor duurzaamheidsdoelen.

 

De invloed van consumenten en duurzaamheid in veredelingskeuzes

De markt constateert dat consumenten steeds meer belang hechten aan duurzaam geteelde bloemen en planten. Dit heeft invloed op de veredelingskeuzes van HilverdaFlorist, waarbij zoals benoemd resistentere rassen worden ontwikkeld om de behoefte aan beschermingsmiddelen te verminderen. De weerbaarheid van planten draagt bij aan de tevredenheid van consumenten, die langer kunnen genieten van gezondere bloemen en planten in huis en tuin.

HilverdaFlorist streeft naar duurzaamheid door zorgvuldig na te denken over het gebruik van materialen, gasbesparing en het plannen van teeltseizoenen. Zo wordt er o.a. gekeken naar het optimaliseren van (geschikte) genetica voor het buiten telen om energie te besparen, wat een milieuvriendelijkere benadering is.

 

Duurzaamheid in productie

In de productie staat circulariteit centraal, met een sterke focus op hergebruik en afvalvermindering. Afvalstromen worden zorgvuldig gescheiden, en CO2 wordt afgevangen en hergebruikt in de kassen. HilverdaFlorist onderzoekt ook de mogelijkheid van een zonnepaneelpark, wat een verdere stap zou zijn naar duurzame energievoorziening.

HilverdaFlorist levert niet alleen energie aan het net, maar benut ook warmte en elektriciteit intern, waardoor er geen waardevolle energie verloren gaat. Het bedrijf is actief bezig met het vergroten van de elektrificatie en het implementeren van een warmtepomp om op alternatieve wijze warmte te genereren en zo gas te besparen.

Sustainability in production at HilverdaFlorist

Biologische bestrijding

Duurzaamheid in de productie bij HilverdaFlorist gaat verder dan energie-efficiëntie. Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden uitgefaseerd en vervangen door biologische methoden, zoals natuurlijke bestrijders. Deze benadering minimaliseert de impact op planten en draagt bij aan een gezond ecosysteem.

HilverdaFlorist wil ook de biodiversiteit bevorderen door samenwerking met collega-bedrijven. Het doel is om specifieke vegetatie te ontwikkelen die gunstig is voor insecten, waardoor een groter ecosysteem ontstaat.

 

Veenvrije substraten en toekomstige duurzame initiatieven

Het bedrijf streeft naar veenvrije substraten vanwege de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en wetgeving die het gebruik van veen in substraten beperkt. HilverdaFlorist wijdt zich aan deze ontwikkeling om haar klanten in de toekomst optimaal van dienst te kunnen zijn.

 

HilverdaFlorist sluit zich aan bij FSI 2025

HilverdaFlorist is trots om sinds kort deel uit te maken van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI), en kijkt naast de huidige ontwikkelingen binnen het bedrijf uit naar verdere stappen die in de toekomst worden gezet binnen de gedeelde doelen van het FSI netwerk. Met “Partnerships” als een van de kernwaarden gelooft HilverdaFlorist in samen sterk staan door kennis te delen zo meer kunnen bereiken dan als enkele speler. Dit om zo samen een waardevolle verandering te kunnen maken binnen de maatschappij.

HilverdaFlorist toont zich vastberaden in het integreren van duurzaamheidsprincipes in zowel veredeling als productie. Deze inspanningen weerspiegelen niet alleen een milieuvriendelijke benadering, maar ook een toewijding aan het creëren van gezondere planten en het bevorderen van duurzame praktijken in de sierteeltsector.

What's happening in breeding technologies - HilverdaFlorist

Wat gebeurt er in de veredelingstechnologie bij HilverdaFlorist?

Er is de afgelopen jaren veel voortuitgang geboekt in de veredelingstechnologie, waaronder de ontwikkeling van nieuwe technieken om de genetica-, en kenmerken van nieuwe rassen te verbeteren. Het team van HilverdaFlorist is altijd gericht op innovatie en optimalisatie waardoor efficiënter, duurzamer en nauwkeuriger kan worden veredeld, op deze manier kunnen gewassen worden ontwikkeld om aan de vraag van de markt te voldoen.

Ontwikkeling van nieuwe rassen

HilverdaFlorist heeft een ruim Pot, Patio & Garden assortiment in de volgende gewassen: Alstroemeria, Dianthus, Echinacea, Gerbera, Helleborus en Salvia. Het assortiment bestaat uit gewassen die al tientallen jaren worden veredeld, tot relatief nieuwe producten. Producten die HilverdaFlorist pas recent veredelt, vragen om andere aandacht dan de gewassen die al langer in het assortiment zitten.

Gerbera en Dianthus zijn gewassen die al tientallen jaren deel uitmaken van het assortiment. De veredelaars van HilverdaFlorist werken al jaren aan deze rassen. Door het hoge prestatieniveau van deze gewassen zijn verbeteringen soms relatief klein, maar zeker niet minder belangrijk. Met gewassen als deze richt HilverdaFlorist zich op verbetering door consolidatie.

Bij relatief nieuwe series als Echinacea MOOODZ® en Salvia Salgoon® ligt de focus meer op de fundamentele aspecten en het in de markt zetten van deze gewassen. Dit creëert kansen voor potentiële groei. Om hierop in te spelen zijn deze markten op dit moment de belangrijkste aandachtsgebieden voor HilverdaFlorist. De introductie van nieuwe, verbeterde gewassen is voor HilverdaFlorist van groot belang. Het team van veredelaars is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om zich te onderscheiden en het assortiment te verbreden.

Belangrijkste doelen en uitdagingen

Een van de belangrijkste thema’s van dit moment is duurzaamheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de genetische weerstand van planten. Genetische resistentie is een duurzame oplossing om de toenemende druk van ziekten en plagen het hoofd te bieden. HilverdaFlorist streeft ernaar om met minder middelen sterkere planten te ontwikkelen die verschillende omstandigheden kunnen doorstaan en nog langer kunnen overleven met minder middelen. Het is belangrijk om meer vanuit duurzaamheid en veerkracht te werken.

Bij het werken aan duurzamere producten zijn er natuurlijk uitdagingen. Werken aan genetische resistentie kost veel tijd en bio assays zijn vaak lastig, omdat ze veel variatie kunnen geven. Maar desalniettemin is het iets waar we ons op richten en ernaar streven om het te optimaliseren.

Optimalisatie voor buitenteelt

HilverdaFlorist richt zich op het optimaliseren van de buitenteelt voor de series Gerbera Garvinea®, Echinacea MOOODZ® en Salvia Salgoon®. Dit draagt bij aan de resistentie tegen ziekten, plagen en stressfactoren. Wij werken aan genetische compactheid die belangrijke consequenties kan hebben voor de groei en ontwikkeling van de plant, maar ook voor het vermogen van de plant om zich aan te passen aan verschillende omgevingsomstandigheden. Dit gebeurt zonder het gebruik van PGR-behandelingen. Om dit te bereiken worden er meer proeven in de open lucht opgezet. Hierdoor kan er beter geselecteerd worden op robuustheid en weerbaarheid in de gewassen. Op deze manier streeft HilverdaFlorist ernaar de waarde van de plant, zoals deze bij de consument in de tuin staat, te testen om zo het ultieme en betrouwbare product voor de consument te kunnen leveren.

Moleculaire merkerveredelingstechnologie

HilverdaFlorist hecht waarde aan de traditionele kunst van het veredelen, maar is altijd up-to-date als het gaat om innovatieve technieken. Momenteel vinden ontwikkelingen met marker-assisted veredelen plaats. Dit is een techniek die moleculaire merkers welke wordt gebruikt om planten met gewenste eigenschappen te identificeren en te selecteren. Deze markers worden vervolgens gebruikt om planten met de gewenste eigenschappen te kweken door individuen met de relevante eigenschappen te selecteren. Deze methode maakt het mogelijk om nauwkeuriger te werken en efficiënter en effectiever planten te produceren met verbeterde eigenschappen zoals ziekteresistentie.

Meer weten over wat er gebeurt bij HilverdaFlorist? Houd onze kennisbank in de gaten voor al het laatste nieuws!