What's happening in breeding technologies - HilverdaFlorist

Wat gebeurt er in de veredelingstechnologie bij HilverdaFlorist?

Er is de afgelopen jaren veel voortuitgang geboekt in de veredelingstechnologie, waaronder de ontwikkeling van nieuwe technieken om de genetica-, en kenmerken van nieuwe rassen te verbeteren. Het team van HilverdaFlorist is altijd gericht op innovatie en optimalisatie waardoor efficiënter, duurzamer en nauwkeuriger kan worden veredeld, op deze manier kunnen gewassen worden ontwikkeld om aan de vraag van de markt te voldoen.

Ontwikkeling van nieuwe rassen

HilverdaFlorist heeft een ruim Pot, Patio & Garden assortiment in de volgende gewassen: Alstroemeria, Dianthus, Echinacea, Gerbera, Helleborus en Salvia. Het assortiment bestaat uit gewassen die al tientallen jaren worden veredeld, tot relatief nieuwe producten. Producten die HilverdaFlorist pas recent veredelt, vragen om andere aandacht dan de gewassen die al langer in het assortiment zitten.

Gerbera en Dianthus zijn gewassen die al tientallen jaren deel uitmaken van het assortiment. De veredelaars van HilverdaFlorist werken al jaren aan deze rassen. Door het hoge prestatieniveau van deze gewassen zijn verbeteringen soms relatief klein, maar zeker niet minder belangrijk. Met gewassen als deze richt HilverdaFlorist zich op verbetering door consolidatie.

Bij relatief nieuwe series als Echinacea MOOODZ® en Salvia Salgoon® ligt de focus meer op de fundamentele aspecten en het in de markt zetten van deze gewassen. Dit creëert kansen voor potentiële groei. Om hierop in te spelen zijn deze markten op dit moment de belangrijkste aandachtsgebieden voor HilverdaFlorist. De introductie van nieuwe, verbeterde gewassen is voor HilverdaFlorist van groot belang. Het team van veredelaars is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om zich te onderscheiden en het assortiment te verbreden.

Belangrijkste doelen en uitdagingen

Een van de belangrijkste thema’s van dit moment is duurzaamheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de genetische weerstand van planten. Genetische resistentie is een duurzame oplossing om de toenemende druk van ziekten en plagen het hoofd te bieden. HilverdaFlorist streeft ernaar om met minder middelen sterkere planten te ontwikkelen die verschillende omstandigheden kunnen doorstaan en nog langer kunnen overleven met minder middelen. Het is belangrijk om meer vanuit duurzaamheid en veerkracht te werken.

Bij het werken aan duurzamere producten zijn er natuurlijk uitdagingen. Werken aan genetische resistentie kost veel tijd en bio assays zijn vaak lastig, omdat ze veel variatie kunnen geven. Maar desalniettemin is het iets waar we ons op richten en ernaar streven om het te optimaliseren.

Optimalisatie voor buitenteelt

HilverdaFlorist richt zich op het optimaliseren van de buitenteelt voor de series Gerbera Garvinea®, Echinacea MOOODZ® en Salvia Salgoon®. Dit draagt bij aan de resistentie tegen ziekten, plagen en stressfactoren. Wij werken aan genetische compactheid die belangrijke consequenties kan hebben voor de groei en ontwikkeling van de plant, maar ook voor het vermogen van de plant om zich aan te passen aan verschillende omgevingsomstandigheden. Dit gebeurt zonder het gebruik van PGR-behandelingen. Om dit te bereiken worden er meer proeven in de open lucht opgezet. Hierdoor kan er beter geselecteerd worden op robuustheid en weerbaarheid in de gewassen. Op deze manier streeft HilverdaFlorist ernaar de waarde van de plant, zoals deze bij de consument in de tuin staat, te testen om zo het ultieme en betrouwbare product voor de consument te kunnen leveren.

Moleculaire merkerveredelingstechnologie

HilverdaFlorist hecht waarde aan de traditionele kunst van het veredelen, maar is altijd up-to-date als het gaat om innovatieve technieken. Momenteel vinden ontwikkelingen met marker-assisted veredelen plaats. Dit is een techniek die moleculaire merkers welke wordt gebruikt om planten met gewenste eigenschappen te identificeren en te selecteren. Deze markers worden vervolgens gebruikt om planten met de gewenste eigenschappen te kweken door individuen met de relevante eigenschappen te selecteren. Deze methode maakt het mogelijk om nauwkeuriger te werken en efficiënter en effectiever planten te produceren met verbeterde eigenschappen zoals ziekteresistentie.

Meer weten over wat er gebeurt bij HilverdaFlorist? Houd onze kennisbank in de gaten voor al het laatste nieuws!